1procent_plakat_625px.jpg

Sprawozdania z działalności Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników

za rok 2011:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r;

za rok 2012:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r;

za rok 2013:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r;

za rok 2014:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r;

za rok 2015:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r;

za rok 2016:

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r;

Załącznik nr 1 Sprawozdanie działalności pożytku publicznego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r;

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r;

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone