W ramach upowszechniania wiedzy o prawie, założony został blog Ars Legis na portalu Salon24.

Publikowane są tam teksty autorstwa członków i wolontariuszy Stowarzyszenia dotyczące problemów prawnych, szczególnie w kwestiach dotyczących styku prawa i moralności, prawa i religii, filozofii prawa.

Link do blogu: http://arslegis.salon24.pl

13.12.2009
Czy w Polsce jest lustracja?

Problemy polskiej lustracji

na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. – sygn. K 2/0710.12.2009
Wyroki Trybunałów przychylne dla obecności religii w życiu publicznym
W tym tygodniu dwa trybunały konstytucyjne – polski i niemiecki – orzekały w sprawach bezpośrednio dotyczących obecności elementu religijnego w życiu publicznym i jej relacji z prawem powszechnie obowiązującym.

05.12.2009
Grzywna za wystawę - Wybierz życie
Grzywną w wysokości 500 zł ukarał bielski sąd grodzki przedstawiciela świeckiej organizacji katolickiej Rycerze Kolumba, która zorganizowała latem w centrum Bielska-Białej kontrowersyjną wystawęantyaborcyjną, uznając, żę wywołali zgorszenie w miejscu publicznym.


21.11.2009
Andrzej Zoll: Rozmywamy tożsamość europejską
Prof. Andrzej Zoll: Trybunał w Strasburgu poszedł zdecydowanie za daleko, nie uwzględniając koniecznej ochrony praw większości. Praw podstawowych, niezależnych od naszych poglądów i ważnych dla wszystkich.

 1    2     3     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone