Statut

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

(tekst jednolity)

"Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników" jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodowym urzeczywistniać ideały swojego Patrona - Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce boni et aequi.

Statut Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone