III Święto Prawników
12.05.2006 r.

Święto Prawników odbyło się - po raz trzeci - wyjątkowo w dniu 12.05.2006 r.

Tradycyjnie Święto składało się z trzech części: liturgicznej, naukowej i towarzyskiej. Jednak z wielu względów różniło się w znacznej mierze od poprzednich.

Pierwszy raz oficjalnym gospodarzem Święta było Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników.

O godzinie 18.00 Mszę św. w Kolegiacie św. Anny otwarła - po raz pierwszy - procesja z obrazem św. Iwo, niesionego przez studentów w tradycyjnych czapkach wydziałowych, za którymi podążyli adwokaci i radcowie prawni w togach zawodowych, a za nimi - pozostali prawnicy.

Mszę św. odprawiona została przez ks. kard. Stanisława Nagy`ego. Ponadto koncelebrowali ją między innymi: ks. prof. Jan Maciej Dyduch - Rektor PAT, ks. prof. Józef Krzywda - Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego PAT, ks. dr Jan Pasierbek - Duszpasterz krajowy prawników.

O godz. 19.15 - w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa rozpoczęło się Seminarium pod tytułem: Aktualność prawa naturalnego?. Naszymi wykładowcami byli: prof. dr hab. Jan Woleński (Instytut Filozofii UJ), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), dr Krzysztof Motyka (KUL) oraz o. dr Jarosław Kupczak OP (PAT).

Oczywiście zakończeniem całej uroczystości było spotkanie towarzyskie - poczęstunek wraz z lampką wina dla wszystkich zgromadzonych gości, które odbyło się w Sali Kupieckiej, również w gmachu Magistratu.

Po raz pierwszy Święto cieszyło się patronatem honorowym - sprawa godna podkreślenia - wszystkich małopolskich korporacji prawniczych: Rady Krakowskiej Izby Notarialnej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rady Małopolskiej Izby Komorniczej w Krakowie - oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat medialny nad uroczystością objął Dziennik Polski oraz TVP 3 Kraków.

W uroczystości wzięło udział wiele oficjalnych osobistości małopolskiego świata prawniczego, m.in. SSA Włodzimierz Baran - Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Not. Joanna Greguła - Prezes Rady Krakowskiej Izby Notarialnej, Adw. Marek Stoczewski - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, R.pr. Małgorzata Łopatko - Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Mgr Rafał Fronczek - Przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Komorniczej, a także Andrzej Mucha - I Wicewojewoda Małopolski, Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta Krakowa, oraz Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Święto w takim wymiarze odbyło się dzięki wsparciu finansowemu korporacji prawniczych, Wydawnictwa C.H. Beck, a także uprzejmości Prezydenta Miasta Krakowa - prof. Jacka Majchrowskiego. Dziękujemy!

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone