Współpraca z Ars Legis

Prawników - zarówno praktyków, wykonujących wszystkie zawody, jak i nauczycieli akademickich zapraszamy do szeroko rozumianej współpracy, mogącej dotyczyć:


-udzielania bezpłatnej pomocy prawnej pod patronatem Stowarzyszenia;
-wygłaszania nieodpłatnych wykładów dotyczących popularyzacji określonej gałęzi wiedzy prawniczej wśród nieprofesjonalistów;
-pomocy w organizacji uroczystości, sympozjów i wyjazdów;
-promocji Stowarzyszenia w środowisku zawodowym;
-pomocy finansowej.

Ponadto możliwe jest uzyskanie członkostwa w naszym Stowarzyszeniu, mającego charakter zwyczajny lub wspierający. Kandydat przyjmowany jest decyzją Zarządu, po wypełnieniu pisemnej deklaracji członkowskiej.

Deklarujemy również chęć współpracy z wszelkimi organizacjami (stowarzyszeniami, fundacjami itp.) oraz instytucjami publicznymi w zakresie realizacji wspólnych wartości i celów.

W każdym przypadku prosimy o kontakt droga listowną na adres: ul. Kremerowska 6/1, 31-130 Kraków, elektroniczną: arslegis@arslegis.org.pl, lub faksem: +48 12 422 07 55


Wszystkie osoby pragnące wspomóc finansowo nasze Stowarzyszenie prosimy o dokonanie przelewu na następujący numer rachunku bankowego:


Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000


Za wszelką okazaną nam pomoc serdecznie dziękujemy.

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone