16.02.2017
Nawiązanie współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck

Legalis

Uprzejmie informujemy, że Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników nawiązało współpracę z Wydawnictwem CH Beck sp. z o.o.

W ramach współpracy, Wydawnictwo udostępniło prowadzonym przez Ars Legis poradniom prawnym system Legalis.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Wydawnictwu CH Beck za życzliwość i okazaną pomoc.

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone