Przewaga argumentu Legalis

08.10.2012
Ksiądz Franciszek Longchamps de Bérier mianowany profesorem zwyczajnym

Z radością zawiadamiamy, że w środę, dnia 3 października 2012 r., ksiądz Franciszek Longchamps de Bérier został mianowany profesorem nauk prawnych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Profesor tzw. zwyczajny to najwyższy tytuł naukowy w Polsce.

Ksiądz Profesor od kilku lat należy do kapituły Ars Legis i pozostaje jednym z najaktywniejszych jej członków. W każdy wtorek roku akademickiego odprawia Msze św. dla prawników i studentów prawa, celebruje również wiele uroczystych Mszy św. związanych z innymi wydarzeniami w Stowarzyszeniu.

Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem.18.09.2012
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 17 września 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ars Legis. Jego zwołanie było konieczne dla podjęcia uchwał w przedmiocie zmian statutu. Zmiany te są konieczne dla formalnego powołania oddziałów terenowych, co pozwoli Ars Legis realnie działać w innych regionach Polski. Ufamy, że dzięki powołaniu oddziałów, idee Stowarzyszenia, takie jak szerzenie kultu św. Ivo Helory, udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych i troska o etykę wśród prawników jeszcze bardziej się upowszechnią.10.09.2012
Msza św. w intencji śp. Mecenas Anny Piątkowskiej

Dnia 17 września 2012 r. minie pierwsza rocznica śmierci śp. Mecenas Anny Piątkowskiej, wiceprezes Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników.

W tym dniu odprawiona zostanie Msza św. w jej intencji, o godzinie 19.30 w Kolegiacie św. Anny
w Krakowie.18.07.2012
Uhonorowanie Księdza Prałata Jana Pasierbka

Z radością informujemy, że członek-założyciel Ars Legis - Stowarzyszenia im św. Ivo Helory - Patrona Prawników, Ksiądz Prałat Jan Pasierbek został podniesiony do godności Prałata Watykańskiego II Stopnia oraz powierzono mu obowiązki Sędziego Sądu Metropolitalnego.

Uroczystość odbyła się dnia 28 czerwca 2011 r. w siedzibie kurii metropolitalnej, gdzie Ksiądz pracuje od 41 lat jako ceniony kaznodzieja i penitencjarz. W uroczystości wzięli udział biskupi krakowscy, wikariusz generalny oraz księża Bazyliki Mariackiej.

Ksiądz Prałat od 28 lat jest duszpasterzem prawników. Organizuje doroczne rekolekcje dla prawników, dni skupienia i pielgrzymkę na Jasną Górę.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie Duszpasterstwa Prawników:

http://www.duszpasterstwoprawnikow.pl/news.phpPoprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16      17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone