Przewaga argumentu Legalis

10.09.2012
Msza św. w intencji śp. Mecenas Anny Piątkowskiej

Dnia 17 września 2012 r. minie pierwsza rocznica śmierci śp. Mecenas Anny Piątkowskiej, wiceprezes Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników.

W tym dniu odprawiona zostanie Msza św. w jej intencji, o godzinie 19.30 w Kolegiacie św. Anny
w Krakowie.18.07.2012
Uhonorowanie Księdza Prałata Jana Pasierbka

Z radością informujemy, że członek-założyciel Ars Legis - Stowarzyszenia im św. Ivo Helory - Patrona Prawników, Ksiądz Prałat Jan Pasierbek został podniesiony do godności Prałata Watykańskiego II Stopnia oraz powierzono mu obowiązki Sędziego Sądu Metropolitalnego.

Uroczystość odbyła się dnia 28 czerwca 2011 r. w siedzibie kurii metropolitalnej, gdzie Ksiądz pracuje od 41 lat jako ceniony kaznodzieja i penitencjarz. W uroczystości wzięli udział biskupi krakowscy, wikariusz generalny oraz księża Bazyliki Mariackiej.

Ksiądz Prałat od 28 lat jest duszpasterzem prawników. Organizuje doroczne rekolekcje dla prawników, dni skupienia i pielgrzymkę na Jasną Górę.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie Duszpasterstwa Prawników:

http://www.duszpasterstwoprawnikow.pl/news.php26.06.2012
Walne Zebranie Członków

W dniu 24 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było okazją do podsumowania działalności Ars Legis w 2011 r.

Podczas Walnego Zebrania podjęto następujące uchwały:

- o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2011 r.

- o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

- o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

- o zmianie Statutu.

Uchwały w przedmiocie zmian Statutu dotyczą trzech kwestii. Pierwsza to zmiany techniczne, mające na celu usunięcie niespójności w tekście Statutu. Druga to dodanie do przedmiotu działalności Stowarzyszenia promowania polubownego rozwiązywania sporów, takich jak mediacja, med-arb czy arbitraż oraz utworzenia ośrodka mediacyjnego. Jest to nawiązanie do jednego z głównych celów Ars Legis jakim jest urzeczywistnianie ideałów Patrona - św. Ivo Helory. Święty Iwo w swojej praktyce zawsze skłaniał strony do polubownego rozwiązywania sporów.  Trzeci zakres zmian to wprowadzenie uregulowań dotyczących możliwości tworzenia oddziałów terenowych Stowarzyszenia. Wprowadzenie tych uregulowań było konieczne z uwagi na rozpoczęcie faktycznej działalności przez Oddział Silesia, a w przyszłości pozwoli na tworzenie kolejnych oddziałów.20.06.2012
Walne Zebranie Członków

Przypominamy, że w dniu 24 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w lokalu przy ul. Kremerowskiej 6/1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Ars Legis Stowarzyszenia im. św. Iwo Patrona Prawników. Celem Zebranie będzie m. in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia (w tym z działalności pożytku publicznego) oraz przedyskutowanie zmian statutowych.

Szczegółowy porządek obrad Członkowie otrzymali zgodnie z procedurą statutową - listownie lub pocztą elektroniczną. Pocztą elektroniczną przesłano także sprawozdanie z działalności Zarządu i projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia.Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18      19    20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone