Przewaga argumentu Legalis

04.10.2008
Homilia Ks. Bp. Prof. Dr hab. Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego skierowana do Prawników Polskich

Częstochowa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich

Witam z radością i pozdrawiam prawników polskich w ramach dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę.

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że prawo naturalne pochodzi od Boga. Jest ono światłem poznania tego, co mamy czynić, a czego unikać. Przykładem istnienia prawa naturalnego - wspólnego wszystkim ludziom - są powszechnie stosowane stwierdzenia: "Oddaj każdemu, co mu się należy". "Czyń dobrze". "Unikaj złego". "Za zbrodnie należy się kara". Podstawowe jest prawo do wolności osobistej, prawo do pracy, prawo do utrzymania życia.

Kluczową rolę w kierowaniu się prawem naturalnym odgrywają sprawności, nazywane też cnotami człowieka: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Roztropność uzdalnia rozum człowieka do rozeznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Ona bezpośrednio kieruje sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i je porządkuje, kierując się tym sądem. Dzięki cnocie roztropności możliwe jest bezbłędne stosowanie w życiu zasad moralnych oraz przezwyciężanie wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi - uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego.21.07.2008
Uzyskanie kolejnego dofinansowania na Poradnię Prawną

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało kolejne dofinansowanie na otwarcie Poradni Prawnej dla osób niezamożnych.

Dotacja w wysokości 25.000 zł została nam przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego celem jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.14.06.2008
Odbiór nominacji w konkursie grantowym

W dniu 12 czerwca w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się spotkanie otwierające realizację programu "Obywatel i Prawo" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

mPICT0604.jpg


W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Stowarzyszenia Ars Legis Karol Tatara, który z rąk dyrektora programowego Fundacji Anny Wojakowskiej - Skiby odebrał nominację w konkursie grantowym do dofinansowania projektu stowarzyszenia pt. "Poradnia Prawa Mieszkaniowego Ars Legis".10.06.2008
Uzyskanie grantu na Poradnię Prawną

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku konkursu Stowarzyszenie pozyskało grant na uruchomienie Poradni Prawnej dla ubogich.
Dotacja w wysokości 30.000 zł pochodzi z programu „Obywatel i Prawo” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (http://www.pafw.pl).

Ogłoszenie wyników konkursu znajduje się na stronie Instytutu Spraw Publicznych, który jest instytucją wdrażającą program (http://www.isp.org.pl/?v=page&id=557&ln=pl).

Chcemy ponadto podkreślić, że wniosek o dofinansowanie złożony przez nas wniosek znalazł się wśród 12 najwyżej ocenionych przez komisję konkursową projektów i jako taki przeznaczony do dofinansowania, spośród ponad stu nadesłanych przez organizacje pozarządowe wniosków.

Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42      43    44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone