Przewaga argumentu Legalis

14.10.2015
Zaproszenie do zgłaszania się chętnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku - o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255), oraz w związku ze staraniami Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona prawników o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych, którzy zgodnie z ustawą są zdolni do udzielania nieodpłatnych porad prawnych do przesyłania skanu podpisanej deklaracji zainteresowania udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach poradni Stowarzyszenia (wzór deklaracji przesyłamy w załączeniu), wraz z CV, na adres Stowarzyszenia (ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków) lub na adres e-mail.


Termin zgłoszeń upłynie w dniu 31.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia


29.06.2015
Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2015 r.

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Ars Legis.
W trakcie, podjęto uchwały:

  1. zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego za 2014 r.;
  2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r.;
  3. udzielającą absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2014 r.; 
  4. uzupełniającą skład Zarządu poprzez powołanie dra Wojciecha Arndta (w miejsce rezygnującego z funkcji ref. sądowego Marcina Rozmusa); 
  5. uzupełniającą skład Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie r.pr. Władysława Wójcika (przed Walnym Zebraniem zrezygnował z członkostwa w zarządzie) oraz ref. sądowego Marcina Rozmusa w miejsce rezygnujących r.pr. Macieja Knopka oraz r.pr. Katarzyny Bąbaś. 
  6. zmieniającą Statut Stowarzyszenia (§ 10 ust. 3, § 12a, § 13, § 16).  


Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat wznowienia działalności biura nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.18.06.2015
Walne Zebranie 2015 r.
Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, ul. Sławkowska 1, Kraków.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

 22.05.2015
Święto Prawników 2015 r.
ArsLegis2015.png


Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6      7    8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone