Skład organów Stowarzyszenia kadencja 2016-2019:

Zarząd:

Prezes – Adw. Roman Sygulski
Wiceprezes – Not. Joanna Greguła
Wiceprezes – R. pr. Karol Tatara
Skarbnik – R. pr. Magdalena Szepczyńska
Sekretarz – ppłk r.pr. Piotr Mróz
Członek Zarządu – R. pr. Maciej Drogoń

Komisja Rewizyjna:

R.pr. Janina Mędrala 
R.pr. Władysław Wójcik

RSR Marcin Rozmus

Kapituła Stowarzyszenia:

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier
prof. dr hab. Andrzej Szumański

prof. dr hab. Wacław Uruszczak