Akademia Służby Publiczniej

"DSCN1116.JPG"

W dniu 27 marca br. członkowie i wolontariusze Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników przeprowadzili szkolenia z prawa organizacji pozarządowych w ramach projektu , w którym Ars Legis było Partnerem, a organizatorem była Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Michał Włodarczyk, wraz z wolontariuszem Mateuszem Kalińskim prowadzili szkolenie pt:
"DSCN1101.JPG"
Druga grupa, omawiała proces rejestracji organizacji pożytku publicznego, gdzie w zagadnienia merytoryczne i proceduralne wprowadzała Agata SkorupskaCymbaluk i wolontariusz Piotr Kopeć.
"DSCN1102.JPG"

Grupa trzecia pod przewodnictwem r. pr. Karola Tatary oraz z udziałem wolontariusza Macieja Toronia skupiła się na zakładaniu stowarzyszeń i fundacji.
"DSCN1121.JPG"

Szkolenia wzbudziły duże zainteresowanie w ród uczestników, o czym wiadczy zaskakująco duża frekwencja. Szkoleniowcy spotkali się z miłym przyjęciem, aktywnym uczestnictwem oraz zainteresowaniem tematyką.