Ars Legis w radiu Vox FM

W dniu 25 listopada Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – Prezesa
Zarządu Mecenas Sygulski i wolontariusz Mateusz Kaliński – wzięli udział
w audycji na żywo w radiu Vox FM. Zostały poruszone kwestie przedmiotu
działalno ci Stowarzyszenia oraz naszego projektu – Poradnia Prawa
Mieszkaniowego i Spadkowego. Audycja była nadana na lokalnej, krakowskiej linii radio.