Blog Ars Legis

W ramach upowszechniania wiedzy o prawie, założony
został blog Ars Legis na portalu Salon24. Publikowane są tam teksty
autorstwa członków i wolontariuszy Stowarzyszenia dotyczące problemów
prawnych, szczególnie w kwestiach dotyczących styku prawa i moralno ci,
prawa i religii, filozofii prawa. Link do blogu: http://arslegis.salon24.pl