Grant w ramach Programu Obywatel i Prawo

Z rado cią zawiadamiamy, że Ars Legis –
Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory Patrona Prawników otrzymało grant w
konkursie V edycji Programu 'Obywatel i Prawo’ Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolno ci realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.Otrzymanie
grantu pozwoli na kontynuację działalno ci Poradni Prawnej, która była
jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.