IX Święto Prawników

19 maja 2012 roku w Krakowie, już po raz dziewiąty, odbyły się obchody Święta Prawników. Organizatorem uroczysto ci tradycyjnie było Ars Legis Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory Patrona Prawników. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem w. Ivo Helory, przypadającym dokładnie na dzień obchodów. Patronat nad więtem Prawników objęli: Minister Sprawiedliwo ci RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza.

"sp_2012_2.jpg"

Tegoroczne Święto rozpoczął wykład adwokata prof. dr. hab. Jana Widackiego na temat Nadużycie prawa, którego uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać w pięknej, historycznej Auli Jagiellońskiej w Collegium Maius UJ. Podczas wykładu poruszano zagadnienie nadużycia prawa w dwóch perspektywach: historycznej oraz współczesnej, odnosząc się zarówno do działań obywateli, jak i funkcjonowania władzy. Ostatnia z wymienionych kwestii zdominowała przeprowadzoną po zakończeniu wykładu dyskusję, w której głos zajmowali prawnicy, pracownicy naukowi oraz sympatycy Stowarzyszenia.

"sp_2012_206a.jpg"

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta procesja z relikwiami oraz obrazem w. Ivo Helory, w której udział wzięli przedstawiciele zawodów prawniczych w togach zawodowych, w tym adwokaci, notariusze, radcy prawni, sędziowie, komornicy oraz aplikanci, przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele akademiccy, studenci prawa i sympatycy. Trasa procesji przebiegała od zabytkowego dziedzińca Collegium Maius do Kolegiaty Akademickiej w. Anny.

"sp_2012_434.jpg"

"sp_2012_508.jpg"

W wiątyni została odprawiona Msza więta w intencji prawników, której przewodniczył Jego Eminencja ks. infułat Władysław Gasidło.

"sp_2012_700.jpg"

Po powrocie do Collegium Maius zgromadzeni go cie przy lampce cydru wysłuchali wspaniałego recitalu Anny Szałapak. Nastrój nadchodzącego zmierzchu harmonizował z doskonale dobranym repertuarem. DĹşwięki instrumentów i czarująco pod wietlone krużganki dziedzińca tworzyły razem niepowtarzalną atmosferę. Oczarowani słuchacze podziękowali artystce entuzjastyczną owacją.

"sp_2012_823.jpg"

Krótki poczęstunek, który nastąpił po koncercie, był okazją do dyskusji i opisania wrażeń. Obchody Święta Prawników zakończyło wspólne od piewanie pie ni Gaudeamus Igitur, gdy pierwsze nuty rozbrzmiały dzięki uruchomieniu grającego zegara na dziedzińcu Collegium Maius.

oprac. Weronika Goszcz