Karol Tatara, Wiceprezes Zarządu Ars Legis, najlepszym in-housem w Polsce

"657687.jpg"
Uroczysto ć wręczenia nagrody dla najlepszego prawnika przedsiębiorstwa. Od lewej stoją: laureat – Karol Tatara – Miraculum, zastępca redaktora naczelnego RzP – Ewa Usowicz i redaktor naczelny RzP – Paweł Lisicki, autor: Rafał Guz, Ĺşródło: Fotorzepa

Wiceprezes Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im w. Ivo Helory –
Patrona Prawników, mec. Karol Tatara, został zwycięzcą zorganizowanego
przez dziennik 'Rzeczpospolita’ konkursu na najlepszego prawnika
przedsiębiorstw w 2010 r. Gazeta doceniła przede wszystkim jego wkład w
proces restrukturyzacji spółki notowanej na Giełdzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie.

Pozostali członkowie Zarządu, w imieniu własnym oraz całego
Stowarzyszenia, serdecznie gratulują Karolowi tak wielkiego sukcesu!
"658050.jpg"
Karol Tatara – najlepszy prawnik przedsiębiorstw w 2010 r. autor: Magda Starowieyska Ĺşródło: Fotorzepa

Artykuł 'Radca, który ratuje przedsiębiorstwo’: http://www.rp.pl/artykul/4,634621.htmlWywiad z Karolem Tatarą: http://www.rp.pl/artykul/55756,634782_Uratowac-upadla-spolke.html które ukazały się w 'Rzeczpospolitej’ 31 marca 2011 r: