Kryształowe serce radcy prawnego dla Pani Mecenas Magdaleny Szepczyńskiej

Z rado cią zawiadamiamy, że Pani Mecenas Magdalena Szepczyńska otrzymała nagrodę Kryształowe serce radcy prawnego. Pani Mecenas jest członkiem-założycielem Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników i od samego początku kieruje pracami Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego. To wła nie za tę działalno ć, wiadczoną nieodpłatnie i pro bono, przyznana została nagroda.

Pani Mecenas urodziła się, uczyła, mieszka i pracuje w Krakowie. W 1993 r. ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, następnie studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa, a w 1998 r. zdała egzamin magisterski. W latach 1999-2003 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w czerwcu 2003 r. otrzymała tytuł radcy prawnego.

Jako radca prawny Pani Mecenas obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.

Pani Mecenas już od czasów szkolnych wyczynowo uprawiała sport narciarstwo alpejskie, co pozwoliło jej w latach póĹşniejszych zdobywać miejsca na podium m. in. w Mistrzostwach Świata Prawników Skilex, które niejednokrotnie wygrywała.

Pani Mecenas zawsze udzielała się społecznie. W okresie studiów działała w różnego rodzaju organizacjach takich jak Elsa, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Akademicki Związek Sportowy gdzie była członkiem zarządu rodowiskowego przez dwie kadencje. W czasie aplikacji była starostą roku. Od 2003 r. działa w Stowarzyszeniu Ars Legis (także jeszcze przed jego formalną rejestracją), a od 2008 r. nieprzerwanie kieruje Poradnią Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego.

Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego to zapewne najbardziej znane obok Święta Prawników przedsięwzięcie Stowarzyszenia. W ramach Poradni studenci wolontariusze Stowarzyszenia, pod nadzorem prawników-praktyków, bezpłatnie udzielają porad prawnych z zakresu tematyki, która szczególnie w Krakowie ma dla wielu ludzi bardzo wielkie znaczenie. O renomie Poradni wiadczy choćby to, że wielokrotnie inne poradnie prawne odsyłały klientów, je li sprawa dotyczyła zagadnień spadkowych i prawa mieszkaniowego. Przez kilka lat działalno ci Poradni skorzystały z niej setki osób, głównie z Krakowa, ale także przyjezdnych.

Idea Poradni to jednak przede wszystkim wypełnienie ideałów Stowarzyszenia i jego Patrona w. Ivo Helory rozumienia prawa jako trudnej sztuki boni et aequi.

Działalno ć Poradni nie byłaby jednak możliwa bez zaangażowania, czasu i pracy po więconej przez Panią Mecenas. Dlatego Kryształowe serce radcy prawnego to nie przypadkowy zaszczyt, lecz wyróżnienie, na które Pani Mecenas Magdalena Szepczyńska od dawna zasłużyła.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem!
"Magdalena