MOCNIEJSZY ODE MNIE – REKOLEKCJE ADWENTOWE

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory Patrona Prawnikówwe współpracy z Duszpasterstwem Prawników
zaprasza na"m_plakat_rekolekcje2008.jpg"
REKOLEKCJE ADWENTOWEnie tylko dla prawników i studentów prawa
'MOCNIEJSZY ODE MNIE’Łk 3, 16
14-17 grudnia 2008 r.od niedzieli do rody o godzinie 19:30
Możliwo ć skorzystania z Sakramentu Pokuty w dniach 15-17 grudnia od godziny 19:00
Miejsce:Uniwersytecka Kolegiata w. Anny w Krakowie ul. w. Anny 11
rekolekcje prowadzi dr hab. ks. Franciszek Longchamps de BĂŠrierProfesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego UJ