Msza w. dla studentów prawa i nie tylko

W dniu 11.XII.2007 r., jak w co każdy wtorek, odbędzie się
cotygodniowa Msza w. odprawiana przez ks. dr hab. Franciszka
Longchamps de Berier, od niedawna Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Msza w. odprawiana jest o godz. 18.45 w kaplicy w Kolegiacie w. Anny.
Po Mszy w. ks. Franciszek prowadzi pogadankę na temat Pisma Św., doktryny Ko cioła Katolickiego, itp.
Zaproszeni są w szczególno ci: studenci prawa, pracownicy naukowi Wydziału, oraz pozostali prawnicy.