Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

"procesja34.JPG"

Zarząd Ars Legis Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory Patrona Prawników zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

– na dzień 24 czerwca 2007 r. (niedziela) o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, przy ul. Sławkowskiej 1.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zebrania i władno ci podejmowania prawomocnych uchwał
  4. Przeprowadzenie zmian w Statucie.
  5. Wybór Członków Kapituły Stowarzyszenia
  6. Prezentacja materiału filmowego oraz zdjęć ze Święta Prawników 18 05 2007 r.
  7. Wręczenie dyplomów dla studentów-wolontariuszy Ars Legis
  8. Ustalenie planu działania Stowarzyszenia na okres IX 2007 r. VI 2008 r.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Zebrania.

Walne Zebranie Członków zostanie poprzedzone Mszą w. prymicyjną o. Piotra Skonecznego OP, dominikanina radcę prawnego, wy więconego na prezbitera w dniu w. Iwo, tzn 19 maja 2007 r.


Msza w. prymicyjna odbędzie się o godz. 18.00 w ko ciele w. Tomasza Apostoła, ul. Szpitalna 12.