Nawiązanie współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck

Legalis

Uprzejmie informujemy, że Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników nawiązało współpracę z Wydawnictwem CH Beck sp. z o.o.

W ramach współpracy, Wydawnictwo udostępniło prowadzonym przez Ars Legis poradniom prawnym system Legalis.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Wydawnictwu CH Beck za życzliwo ć i okazaną pomoc.