Nowi Członkowie Stowarzyszenia

Z rado cią informujemy, że na ostatnim zebraniu
Zarząd Stowarzyszenia Ars Legis jednogło nie podjął uchwałę o przyjęciu w
poczet członków Stowarzyszenia dwoje nowych członków:

  • Agaty Skorupskiej-Cymbaluk oraz
  • Michała Włodarczyka.

Oboje związani byli z naszym Stowarzyszeniem od kilku lat jako wolontariusze.

Nowym Członkom gratulujemy oraz życzymy owocnej
współpracy ze Stowarzyszeniem, zwłaszcza w ramach Poradni Prawnej dla
Organizacji Pozarządowych, w której zaangażowani są jako prawnicy.