Nowi członkowie Stowarzyszenia

Z rado cią informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 20 grudnia 2011 r., jednogło nie podjęta została uchwała o przyjęciu 12 nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Nowymi członkami są:

Małgorzata Domeredzka, Aplikant radcowski, Kraków
Marzena Jaworek, Prawnik, Kraków
Andrzej Jednoralski, Aplikant radcowski, Gdynia
Anna Łojewska-Jednoralska, Aplikant notarialny, Gdynia
Przemysław Michalewicz, Asesor notarialny, Katowice
Maciej Podgórski, Aplikant radcowski, Kraków
Mateusz Sieniawski, Aplikant radcowski, Kraków
Renata Sołtysiak, Adwokat, Wołów
Marek Suchan, Prawnik, Katowice
Łukasz Sygocki, Aplikant adwokacki, Kraków
Anna Ślusarczyk, Aplikant aplikacji ogólnej, Kraków
Antoni Ĺťuraniewski, Aplikant adwokacki, Kraków

Przyjęte osoby to zarówno tegoroczni absolwenci, którzy do tej pory współpracowali ze Stowarzyszeniem jako wolontariusze, jak i prawnicy-praktycy z różnych regionów Polski, którzy wyrazili chęć współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Nowym członkom gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem. Mamy także nadzieję, że ich przyjęcie do Stowarzyszenia pozwoli na kontynuację dotychczasowej owocnej współpracy, a także w przyszło ci na rozwijanie działalno ci Stowarzyszenia w całej Polsce.