Obóz w Poroninie

W dniach 21 29 sierpnia w Poroninie obył się obóz
zerowy dla studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Uniwersytetu Warszawskiego organizowany wspólnie przez Ars Legis, Sekcję
Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz Koło
Naukowe Utriusque Iuris UW. Celem obozu było ułatwienie studentom I roku
prawa wej cie w wiat studiów prawniczych oraz integracja ich rocznika
między sobą, a także ze starszymi studentami, którzy uczestniczyli w
obozie w charakterze opiekunów. Miejsce oraz termin obozu
sprzyjały również położeniu nacisku na aspekt rekreacyjny. Jeżeli tylko
pogoda na to pozwalała, po niadaniu wyruszali my w Tatry. Każdego dnia
studenci mieli możliwo ć wyboru jednej z trzech tras, w zależno ci od
stopnia trudno ci i własnych możliwo ci kondycyjnych. Wykorzystując
kilka dni bardzo dobrej pogody uczestnicy wspięli się m. in. na Rysy,
Ko cielec, Czerwone Wierchy oraz Giewont.

Każdego wieczoru (a także w ciągu dnia, je li pogoda
nie sprzyjała górskim wędrówkom) zaproszeni go cie profesorowie,
doktorzy oraz doktoranci UJ i UW przybliżali młodym adeptom prawa
zagadnienia, z którymi będą musieli zmierzyć się w trakcie swoich
studiów. Wykłady wygłosili m. in. dr hab. Małgorzata Korzycka Iwanow,
prof. UW, dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UJ oraz dr hab. Jerzy
Pisuliński, prof. UJ. Studenci I roku mieli również możliwo ć zapoznać
się z innymi formami aktywno ci, jakie oferują nasze uniwersytety. Swoje
prezentacje przedstawiły samorządy studenckie oraz obydwa koła naukowe.
Nie mogło również zabraknąć prezentacji działalno ci Stowarzyszenia Ars
Legis. Mamy nadzieję, że dzięki obozowi w Poroninie powiększy się grono
studentów działających w Akademickiej Grupie Ars Legis.