Oddział Lublin

Z rado cią informujemy, że dnia 28 stycznia 2014 r. uchwałą Zarządu podjętą na wniosek Członków z województwa lubelskiego powołano do życia Oddział Lublin. Jego celem jest szerzenie kultu w. Ivo, pomoc najuboższym oraz integracja i formacji prawników w duchu naszego Patrona w. Ivo Helory w województwie lubelskim. W najbliższym czasie zostanie zgłoszony do KRS wniosek o rejestrację oddziału.

Jest to już kolejny po Oddziale Silesia oddział naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że działalno ć nowego Oddziału będzie owocna dla całego Stowarzyszenia.