Otwarcie Poradni Prawnej Ars Legis

Z przyjemno cią informujemy, iż w dniu 05 marca 2008 r. została uruchomiona Poradnia Prawna Stowarzyszenia Ars Legis.
Poradnia Prawna będzie wiadczyć porady dla osób nie mogących pozwolić sobie na korzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika.
Kontakt z poradnią będzie możliwy pod adresem e-mail:
poradnia@arslegis.org.pl
Wolontariusze
Stowarzyszenia przyjmują Klientów w każdą rodę, w godz. 16.00 – 19.00,
przy ul. Sławkowskiej 12 (Biuro Poselskie Prof. Ryszarda Terleckiego).
Zapraszamy.