Podczas katastrofy w Smoleńsku zginęło także wielu prawników

Podczas katastrofy w Smoleńsku zginęło także wielu
prawników:

 1. Lech Kaczyński- Prezydent RP, doktor habilitowany nauk
  prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW i UG, absolwent prawa UW
 2. Bp gen. dyw. Tadeusz Płoski- biskup polowy Wojska
  Polskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent prawa
  kanonicznego KUL
 3. Janusz Kochanowski- Rzecznik Praw Obywatelskich, doktor
  nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa UW
 4. Joanna Agacka- Indecka- prezes Naczelnej Rady
  Adwokackiej, adwokat,absolwent prawa UŁ
 5. Stanisław Zając- senator, adwokat, absolwent prawa UJ
 6. Przemysław Gosiewski- poseł, absolwent prawa UG
 7. Sebastian Karpiniuk- poseł, radca prawny, absolwent
  prawa UG
 8. Jolanta Szymanek- Deresz- poseł, adwokat, absolwent
  prawa UW
 9. Zbigniew Wassermann- poseł, prokurator, absolwent
  prawa UJ
 10. Andrzej Kremer- podsekretarz stanu w Ministerstwie
  Spraw Zagranicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa
  Rzymskiego UJ
 11. Mariusz Kazana- dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ,
  absolwent prawa UW
 12. Aleksander Szczygło- szef Biura Bezpieczeństwa
  Narodowego, absolwent prawa UG
 13. Maciej Płażyński- były Marszałek Sejmu RP, absolwent
  prawa UG
 14. Stanisław Melak- przewodniczący Komitetu Katyńskiego,
  absolwent prawa UW
 15. Stanisław Mikke- wiceprzewodniczący Rady Ochrony
  Pamięci Walk i Męczeństwa, redaktor naczelny miesięcznika Palestra,
  adwokat, absolwent prawa UW
 16. Piotr Nurowski- Prezes Polskiego Komitetu
  Olimpijskiego, absolwent prawa UW

Jednocze nie informujemy, że w dniu 14 kwietnia –
roda, o godzinie 11.30 w Kolegiacie Akademickiej w. Anny przy ulicy
w. Anny 11 w Krakowie, ks. prof. Franciszek Longchamps de BĂŠrier
odprawi Mszę Świętą w intencji .p. Andrzeja Kremera – doktora nauk
prawnych, wykładowcy prawa rzymskiego, wieloletniego pracownika
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceministra spraw zagranicznych oraz
wszystkich, którzy zginęli tragicznie wraz z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej.