Pro ba o 1% podatku dochodowego

Apelujemy o wpłacanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia. Przekazanie 1% nic nie kosztuje, a dla Stowarzyszenia są to cenne rodki, które umożliwiają realizację zadań statutowych. Bez takich rodków, przekazywanych w poprzednich latach, nie byłoby możliwe funkcjonowanie Poradni prawnych ani organizacja wspólnych spotkań, takich jak Święto Prawników, Wieczór Patriotyczny czy Koncert Noworoczny.

Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy wskazać numer KRS Stowarzyszenia w odpowiedniej rubryczce zeznania rocznego. Na podstawie deklaracji Urząd Skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

W zeznaniu rocznym PIT-37 wypełnić należy pole nr 122 w czę ci H, w której należy wpisać numer KRS naszego Stowarzyszenia:

0000248256

W polu nr 123 oblicza się 1 % podatku, zaokrąglając kwotę do pełnych dziesiątek gorszy w dół.
Podobne zasady rządzą zeznaniami PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, za pomocą których również można przekazać 1 % podatku dla OPP.

"1procent_plakat_625px.jpg"