REFLEKSJE ZE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEĹťY

2016_SDM_spotkanie_z_ks_Roche.jpg

W piątek 29 lipca 2016 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w kolegiacie w. Anny z księdzem Roche, który przybył na ŚDM z grupą młodzieży z Brazylii.

2008_Przekazanie_relikwii_sw_Iwo.jpg
Ksiądz Roche to francuski ksiądz, który w 2008 r. przekazał relikwie w. Ivo naszemu Stowarzyszeniu. W tej chwili od kilku lat przebywa na misjach w Brazylii, opiekując się m. in. młodzieżą z faveli wielkomiejskich w Brazylii.
Na jego pro bę wydane zostało tłumaczenie jego książki o w. Ivo, która wcze niej ukazała się w językach francuskim i angielskim. W siedzibie Stowarzyszenia lub za po rednictwem członków Zarządu można (o co prosimy) nabywać książeczkę, wpłacając dobrowolny datek, który przeznaczony zostanie na działalno ć Stowarzyszenia, w szczególno ci prowadzenie poradni dla osób ubogich i pomoc charytatywną.
Publikacja_o_sw_Ivo.jpg

20160731_140517.jpg zdjęcie ze spotkania z księdzem Roche