Rekolekcje wielkopostne dla prawników

Rekolekcje dla Sędziów, Adwokatów, Prokuratorów, Radców prawnych,

Notariuszy, Komorników oraz Aplikantów
odbędą się w ko ciele Sióstr
Bernardynek przy ul.Poselskiej, w dniach od Niedzieli Palmowej do
Wielkiego Wtorku (16-18.03.2008 r.) o godzinie 19.30.
Uroczyste rozpoczęcie Mszą w. w Niedzielę Palmową , którą odprawi J.E. ks. kard. dr Stanisław Dziwisz,
metropolita krakowski.
Rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Grzegorz Ry (PAT), rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Uprzejmie o tym powiadamiam i serdecznie zapraszam,
przesyłając wyrazy uszanowania.
ks. dr Jan Pasierbek
krajowy duszpasterz prawników