Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.05.2007 r.

W dniu 07.05.2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zbranie Członków Ars Legis.
W skrócie, podjęto uchwały:
1. O zmianie
Statutu – w przedmiocie regulacji kadencji, trybu powołania i
podejmowania uchwał przez nowy organ – Kapitułę Stowarzyszenia.
2. O wezwaniu Członków do regularnego opłacania składek członkowskich.
2. O uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o Pana Prokuratora Piotra Kosmatego.
Ponadto Zarząd przedstawił relację ze stanu przygotowań nad tegorocznym Świętem Prawników w dniu 18 maja 2007 r.
Informacja dla nieobecnych Członków:
Zapraszam do uczestnictwa w Swięcie, które jest najbardziej sztandarowym i medialnym przedsięwzięciem Ars Legis.
Obecno ć Członków Ars Legis wydaje się nieodzwona zwłaszcza na Mszy w. ku czci Patrona, o godz. 18.00 w ko ciele w. Anny
W szczególno ci
zapraszamy do wzięcia udziału w procesji z dziedzińca obok ko cioła w.
Anny do wnętrza swiątyni. Ze względów organizacyjnych prosimy o
stawienie się na dziedzińcu o godzinie 17.45
Obecno ć w togach adwokackich i radcowskich mile widziana.
Do udziału w procesji zaprosili my prawników pracujących w Policji, Wojsku i Straży Miejskiej – w mundurach galowych.
Mszy w. będzie przewodniczył ks. bp Tadeusz Pieronek
W uroczysto ci zapowiedzieli udział Dziekan WPIA UJ prof. Tadeusz Włudyka oraz Dziekan WPiA KSW dr hab. Tadeusz Biernat. Zaproszenia zostaną wysłane Państwu drogą elektroniczną.