Relacja ze III Święta Prawników 12.05.2006 r.

Święto Prawników odbyło się – po raz trzeci – wyjątkowo w dniu 12.05.2006 r.

Tradycyjnie Święto składało się z trzech czę ci:
liturgicznej, naukowej i towarzyskiej. Jednak z wielu względów różniło
się w znacznej mierze od poprzednich.

Pierwszy raz oficjalnym gospodarzem Święta było Ars Legis – Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników.

O godzinie 18.00 Mszę w. w Kolegiacie w. Anny otwarła – po raz pierwszy – procesja z obrazem w. Iwo,
niesionego przez studentów w tradycyjnych czapkach wydziałowych, za
którymi podążyli adwokaci i radcowie prawni w togach zawodowych, a za
nimi – pozostali prawnicy.

Mszę w. odprawiona została przez ks. kard. Stanisława Nagy’ego.
Ponadto koncelebrowali ją między innymi: ks. prof. Jan Maciej Dyduch –
Rektor PAT, ks. prof. Józef Krzywda – Dyrektor Instytutu Prawa
Kanonicznego PAT, ks. dr Jan Pasierbek – Duszpasterz krajowy prawników.

O godz. 19.15 – w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa rozpoczęło się Seminarium pod tytułem: Aktualno ć prawa naturalnego?.
Naszymi wykładowcami byli: prof. dr hab. Jan Woleński (Instytut
Filozofii UJ), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), dr Krzysztof Motyka
(KUL) oraz o. dr Jarosław Kupczak OP (PAT).

Oczywi cie zakończeniem całej uroczysto ci było spotkanie towarzyskie
– poczęstunek wraz z lampką wina dla wszystkich zgromadzonych go ci,
które odbyło się w Sali Kupieckiej, również w gmachu Magistratu.

Po raz pierwszy Święto cieszyło się patronatem honorowym
– sprawa godna podkre lenia – wszystkich małopolskich korporacji
prawniczych: Rady Krakowskiej Izby Notarialnej, Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rady
Małopolskiej Izby Komorniczej w Krakowie – oraz Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat medialny nad uroczysto cią objął Dziennik Polski oraz TVP 3 Kraków.

W uroczysto ci wzięło udział wiele oficjalnych osobisto ci
małopolskiego wiata prawniczego, m.in. SSA Włodzimierz Baran – Prezes
Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Not. Joanna Greguła – Prezes Rady
Krakowskiej Izby Notarialnej, Adw. Marek Stoczewski – Dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie, R.pr. Małgorzata Łopatko – Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Mgr Rafał Fronczek –
Przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Komorniczej, a także Andrzej
Mucha – I Wicewojewoda Małopolski, Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta
Krakowa, oraz Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Małopolski. Święto w takim wymiarze odbyło się dzięki wsparciu
finansowemu korporacji prawniczych, Wydawnictwa C.H. Beck, a także
uprzejmo ci Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego.
Dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z całej uroczysto ci na naszej stronie
https://www.arslegis.org.pl/swieto.html
Informujemy również, iż jest możliwe otrzymanie
płytki CD z wszystkimi zdjęciami oraz nagraniem audio homilii Ks.
Kardynała, a także wszystkich wykładów oraz póĹşniejszej dyskusji.