Relacja ze spotkania 19.XI.2006 r.

W dniu 19.11.2006 r. odbyło się spotkanie z ks. prof. dr hab.
Franciszkiem Longchamps de Berier, po więcione orzecznictwu Sądu
Najwyższego U.S.A. w kwestiach relacji Państwo-Ko ciół.