Stowarzyszenie Ars Legis w wykazie organizacji uprawnionych do 1 %

Stowarzyszenie Ars Legis znalazło się w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji
pożytku publicznego.
Obwieszczenie potwierdziło nasze uprawnienia do otrzymywania 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych.Tekst Obwieszczenia wraz załącznikiem