Święto Niepodległo ci 2014 r.

11 listopada więtowali my tradycyjnie w Klubie Adwokata.

W uroczysto ci wzięli udział: dwoje studentów PWST z recytacjami oraz dwoje pianistów z mini koncertami utworów Fryderyka Chopina. Oczywi cie, gros czasu to wspólny piew pie ni patriotycznych. Udaną nowo cią było przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, w którym udział wzięło 6 osób, a jury (arty ci biorący udział w spotkaniu) wybrało laureata konkursu w osobie R. Pr. Anny Zając, która wygłosiła wiersz Lusi Ogińskiej: Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA:

Laureatka uhonorowana została nagrodą główną: albumem wydanym przez IPN. Nadto, Prezes Stowarzyszenia wręczył również swoją nagrodę album: ANIOŁY, który nawiązywał do tre ci wygłoszonego wiersza.
"P1340563.JPG"

Jedno z wyróżnień otrzymał Marcin Rozmus za recytację wiersza

Aby wzmóc patriotyczny charakter uroczysto ci – popijano cydr, który ze względu na rosyjskie embargo dla polskich jabłek traktujemy jako napój patriotyczny.
"P1340564.JPG"