Szkolenie Budowa Domu

W sobotę, 13 paĹşdziernika 2012 r., wolontariusze Stowarzyszenia Ars Legis uczestniczyli w szkoleniu pt. Budowa domu. Spotkanie zapoczątkowało serię kursów w nowym roku akademickim, które będą oferowane adeptom prawa związanym ze Stowarzyszeniem, jako uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć uniwersyteckich.

"P1010073.JPG"

Szkolenie poprowadził Michał Gryczman, student IV roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas kursu studenci zapoznali się z procedurą rozpoczęcia budowy domu od strony teoretycznej, biorąc udział w czę ci wprowadzającej kursu. Wiadomo ci i wskazówki, uzyskane dzięki omówieniu najważniejszych aktów prawnych, uczestnicy wykorzystali następnie w praktyce druga czę ć szkolenia objęła naukę prawidłowego wypełniania wniosków oraz formularzy. Cierpliwo ć prowadzącego przy odpowiadaniu na dociekliwe pytania uczestników przyczyniła się do efektywnej pracy w czasie zajęć.

Można oczekiwać, że kolejne kursy będą również cieszyły się zainteresowaniem wolontariuszy, a uzyskana wiedza okaże się przydatna w praktyce przyszłych prawników.