Szkolenie z procesu karnego

as kilku ubiegłych tygodni, na przełomie listopada i grudnia 2012 roku, wolontariusze Stowarzyszenia Ars Legis mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu Elementy prawa i procesu karnego w praktyce prawniczej, które poprowadził dla nich Marcin Rozmus, aplikant radcowski. Przeprowadzony kurs był już drugim z kolei przedsięwzięciem zaznajamiania wolontariuszy z tematyką procesową w praktyce, bowiem w ubiegłym roku uczestniczyli oni w szkoleniu po więconym procedurze cywilnej. Tak samo, jak poprzednio, chętnych do uczestnictwa nie brakowało.
Na kolejnych spotkaniach uczestnicy zaznajamiali się z podstawowymi zagadnieniami tematyki, przedstawianych przez prowadzącego w profesjonalny i ciekawy sposób. Publiczno ć mogła poszerzyć swoją znajomo ć pisania pism sądowych i procesowych, formułowania zarzutów oraz poprawnej argumentacji prawniczej. Przydatne okazało się zwłaszcza omówienie kolejnych etapów procedury karnej, które następnie zostało wykorzystane podczas symulacji rozprawy.
Wybór między prawem cywilnym a karnym, to jak wybór między dobrem a złem stwierdził niegdy dowcipnie jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki szkoleniu udało się wzbudzić w wolontariuszach chęć zgłębiania tej złej odsłony prawa, co można poczytywać za zasługę cierpliwego prowadzącego oraz rzeczywiste zaangażowanie uczestników.