Uhonorowanie Księdza Prałata Jana Pasierbka

Z rado cią informujemy, że członek-założyciel Ars Legis – Stowarzyszenia im w. Ivo Helory – Patrona Prawników, Ksiądz Prałat Jan Pasierbek został podniesiony do godno ci Prałata Watykańskiego II Stopnia oraz powierzono mu obowiązki Sędziego Sądu Metropolitalnego.

Uroczysto ć odbyła się dnia 28 czerwca 2011 r. w siedzibie kurii metropolitalnej, gdzie Ksiądz pracuje od 41 lat jako ceniony kaznodzieja i penitencjarz. W uroczysto ci wzięli udział biskupi krakowscy, wikariusz generalny oraz księża Bazyliki Mariackiej.

Ksiądz Prałat od 28 lat jest duszpasterzem prawników. Organizuje doroczne rekolekcje dla prawników, dni skupienia i pielgrzymkę na Jasną Górę.

Zdjęcia z uroczysto ci można zobaczyć na stronie Duszpasterstwa Prawników:
http://www.duszpasterstwoprawnikow.pl/news.php