Uzyskanie kolejnego dofinansowania na Poradnię Prawną

Z przyjemno cią informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało kolejne dofinansowanie na otwarcie Poradni Prawnej dla osób niezamożnych.
Dotacja w wysoko ci 25.000 zł została nam przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego celem jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie wyników znajduje się na stronie:
http://pozytek.gov.pl/FIO,2008:,wyniki,konkursu,1059.html

Chcieliby my
dodatkowo podkre lić, że jest to już drugi grant pozyskany przez
Stowarzyszenie na uruchomienie Poradni Prawnej (pierwszy, w wysoko ci
30.000 zł otrzymali my z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolno ci na
początku czerwca). Projekt pt. Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego będzie realizowany od 1 paĹşdziernika 2008 do 30 kwietnia 2009 roku.

W
związku z tym Stowarzyszenie poszukuje prawników oraz aplikantów
adwokackich, radcowskich i notarialnych mających do wiadczenie w
sprawach mieszkaniowych i spadkowych, , którzy będą sprawować nadzór
merytoryczny nad sporządzanymi przez studentów opiniami prawnymi i
pismami procesowymi, chętnych do współpracy przy
realizacji tego projektu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową na adres lub telefonicznie na numer: 662 264 140.