Uzyskanie statusu OPP

Z satysfakcją informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmie cia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 26.XI.2008 r. nasze Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).Wniosek Stowarzyszenia został uwzględniony w cało ci. Wyłącznie nieodpłatną działalno cią pożytku publicznego, jaką wykonuje nasze Stowarzyszenie, jest:1) organizacja Święta Prawników2) udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim3) upowszechnianie wiedzy o prawie w społeczeństwieUzyskanie statusu OPP jest wielkim sukcesem i poważną zmianą jako ciową dla Stowarzyszenia Ars Legis. Ze statusem tym łączy się wiele nowych obowiązków, ale również przywilejów, zwłaszcza podatkowych.Podstawowym przywilejem jest możliwo ć przekazania 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia, co będzie możliwe już w przyszłym roku, w czasie rozliczenia roku podatkowego 2008.