Walne Zebranie Członków

Przypominamy, że w dniu 24 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w lokalu przy ul. Kremerowskiej 6/1odbędzie się Walne Zebranie Członków Ars Legis Stowarzyszenia im. w. Iwo Patrona Prawników. Celem Zebranie będzie m. in. zatwierdzenie sprawozdań z działalno ci organów Stowarzyszenia (w tym z działalno ci pożytku publicznego) oraz przedyskutowanie zmian statutowych.

Szczegółowy porządek obrad Członkowie otrzymali zgodnie z procedurą statutową – listownie lub pocztą elektroniczną. Pocztą elektroniczną przesłano także sprawozdanie z działalno ci Zarządu i projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia.