Wpływy z 1% podatku dochodowego

Z rado cią informujemy, że Stowarzyszenie Ars Legis otrzymało w bieżącym roku 4 260,60 zł z tytułu przekazanego 1% podatku dochodowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za to, że zdecydowali się przekazać czę ć swojego podatku wła nie naszemu Stowarzyszeniu. Pieniądze te pozwolą na dalszą realizację naszych projektów w szczególno ci na utrzymanie Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego.