Współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Wi niczu

Uprzejmie informujemy, że podjęta została decyzja o nawiązaniu współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Wi niczu w postaci wiadczenia pomocy prawnej dla osadzonych. Co 2 tygodnie przedstawiciel Stowarzyszenia pełnić będzie dwugodzinny dyżur w Zakładzie Karnym w Nowym Wi niczu, udzielając pomocy prawnej osadzonym.
Prosimy o zgłaszanie się chętnych do wiadczenia takiej formy pomocy prawnej. Je li zgłosi się kilka osób, to dyżur przypadnie raz na 2 – 3 miesiące.