Wyjazd integracyjny wolontariatu Ars Legis

W dniach 20-21 paĹşdziernika 2012 roku odbył się wyjazd integracyjny wolontariatu Ars Legis do Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Studenci wspierający Stowarzyszenie podczas wyjazdu zwiedzili Lanckoronę, w tym ruiny zamku oraz odwiedzili groby konfederatów barskich pod Harbutowicami. W niedzielę udali się pieszo do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wzięli udział w Mszy w. w klasztorze Ojców Bernardynów – najbardziej znanym małopolskim sanktuarium maryjnym.

Ogranizacja wyjazdu integracyjnego dla studentów na początku roku akademickiego to sprawdzony sposób na dobre działanie wolontariatu przez cały rok akademicki z pożytkiem dla całego Stowarzyszenia. Studenci podczas wyjazdu mają okazję lepiej się poznać, spotkać młodych prawników-praktyków, a wreszcie w takich miejscach jak Lanckorona w bezpo redni sposób bliżej poznawać kulturę i historię Polski, a także piękno polskiej przyrody.

"Lanckorona.jpg"