Wznowienie działalno ci Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

Z rado cią informujemy o wznowieniu działalno ci Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego.
Od początku roku działalno ć Poradni była zawieszona z powodu braku lokalu. Jednakże dzięki uprzejmo ci Księdza Proboszcza Kolegiaty w. Anny w Krakowie udało się uzyskać dostęp do miejsca, gdzie będzie można przyjmować klientów.

Dyżury Poradni będą w czwartki w godzinach od 17 do 19, w budynku parafialnym przy Kolegiacie w. Anny w Krakowie, bezpo rednio na prawo od wej cia. Pierwszy dyżur już dnia 24 paĹşdziernika 2013 r.

Szczegóły na stronie

http://poradnia.arslegis.org.pl