Zapraszamy do współpracy

Ars Legis – Stowarzyszenie
im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

z siedzibą w Krakowie

zaprasza do współpracy

Adwokatów,
Notariuszy, Radców Prawnych oraz Aplikantów

przy realizacji programu

Poradnia Prawa
Mieszkaniowego i Spadkowego

Współpraca miałaby
polegać na sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad studentami –
wolontariuszami, którzy będą udzielać bezpłatnej pomocy
prawnej z zakresu prawa mieszkaniowego i spadkowego w formie
sporządzanych przez nich opinii prawnych i pisaniu prostych pism
procesowych.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich prawników, którzy na zasadzie
chcieliby się włączyć w dzieło pomocy osobom najuboższym.

Nasze Stowarzyszenie jest
niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją
prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców,
jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodowym
urzeczywistniać ideały swojego Patrona – Świętego Ivo Helory,
czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce .

Kontakt

arslegis@arslegis.org.pl

tel: +48 12 39 63 159

kom: +48 66 22 64 140

www.arslegis.org.pl