Zaproszenie do zgłaszania się chętnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
w związku z wej ciem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku – o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255), oraz w związku ze staraniami Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona prawników o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych, którzy zgodnie z ustawą są zdolni do udzielania nieodpłatnych porad prawnych do przesyłania skanu podpisanej deklaracji zainteresowania udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach poradni Stowarzyszenia (wzór deklaracji przesyłamy w załączeniu), wraz z CV, na adres Stowarzyszenia (ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków) lub na adres e-mail.
Termin zgłoszeń upłynie w dniu 31.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia
Dokumenty do pobrania:
  1. Regulamin wyznaczania osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu wzór umowy z osobą udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej;