Zaproszenie na wieczór filmowy

W ramach działalno ci samokształceniowej – poszerzania swojej wiedzy nt.
historii najnowszej – Grupa Akademicka Ars Legis serdecznie zaprasza na
pokaz filmu dokumentalnego 'Marsz wyzwolicieli’ (reż. Grzegorz
Braun, Polska 2009).
Film rozwija tezę rozpowszechnioną przez
byłego oficera GRU Wiktora Suworowa, który 1978 r. uciekł na Zachód,
dotyczącą planów podboju Świata przez Związek Sowiecki. Dla realizacji
tego planu ZSRR doprowadził do rozpętania II wojny wiatowej…
Pokaz
filmu odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Zamenhofa 1/4 w
najbliższy poniedziałek 8 lutego 2010 r. Początek o godzinie 20:00.
Serdecznie
zapraszamy!
"c590c45c63944319med.jpg"