Zebranie Oddziału Lublin

Zawiadamiamy, że Zwyczaje Zebranie Członków Oddziału Lublin Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników odbędzie się w sobotę 21 marca 2015 r. o godzinie 16 w budynku Caritas Archidiecezji Lubelskiej, wej cie od Al. Unii Lubelskiej 15.

W porządku obrad przewidziano:
1) rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalno ci Oddziału w 2014 r.;
2) wybór członków Zarządu Oddziału;
3) dyskusję nad wnioskami dotyczącymi działalno ci Oddziału w 2015 r.